ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ


Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Εσωτερικών, ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, Οικονομίας & Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Μακεδονίας-Θράκης

Θέμα: Εταιρεία φάντασμα θέλει να εγκαταστήσει υπόγειο και υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς υγρών καυσίμων στο Δήμο Νέας Τρίγλιας, Νομού Χαλκιδικής

Η εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.» με έδρα τα Νέα Μουδανιά η οποία όμως δεν αναφέρεται στα μητρώα των Α.Ε., έχει καταθέσει αίτημα για άδεια κατασκευής μεταφοράς αγωγού υγρών καυσίμων από παλιές εγκαταστάσεις δεξαμενών 13.000m3 …

…εντός των ορίων του Δήμου Νέας Τρίγλιας Νομού Χαλκιδικής στο θαλάσσιο χώρο του Δήμου. Η απόσταση από την μονάδα αποθήκευσης έως την ακτογραμμή είναι 5,3 χιλιόμετρα και η τεχνική μελέτη που κατατέθηκε από την εταιρεία “φάντασμα” αναφέρει ότι θα κατασκευάσει υπόγειο αγωγό από σιδηροσωλήνες, ο οποίος θα φτάνει στη θάλασσα μέσα από τις εκβολές κεντρικού χειμάρρου της περιοχής και θα συνεχίζεται υποθαλάσσια τουλάχιστον άλλο 1,2 χιλιόμετρο ώστε να υπάρχει θαλάσσιο βάθος 25 μέτρων, όπου και θα στηθούν πλωτές νησίδες-αγκυροβόλια για να δένουν δεξαμενόπλοια που θα διοχετεύουν τον αγωγό με πετρέλαιο και αμόλυβδη βενζίνη. Ο Δήμος Τρίγλιας έχει συντάξει ΓΠΣ και η παραθαλάσσια περιοχή που θα εκβάλει ο αγωγός είναι χαρακτηρισμένη ως ζώνη Β’ κατοικίας με επιτρεπόμενη την τουριστική χρήση, τη δημιουργία ζώνης περιαστικού χώρου και με προβλεπόμενη ζώνη προστασίας και ανάδειξης ρεμάτων. Στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιούνται στον τουρισμό πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχει πληθώρα κατοικιών που χρησιμοποιούνται είτε ως μόνιμες είτε ως παραθεριστικές κατοικίες.
Ο Δήμος Ν. Τρίγλιας μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά (α.π.3705/19-05-09) για την εγκατάσταση του αγωγού, όπως επίσης η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής(Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Ε.Χ.Ω.Π.) και ο ΕΟΤ (α.π.6164/13-08-09). Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού με έγγραφό του (α.π.4830/30-04-09) προς την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Χαλκιδικής κατατάσσει το έργο στην κατηγορία Α, υποκατηγορία 1 (σύμφωνα με την ΠΠΕ) που αποδεικνύει ότι η δραστηριότητα κατατάσσεται στις ιδιαίτερα βαρύνουσες και οχλούσες ως προς το περιβάλλον και ότι έχει τις μεγαλύτερες Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. Ακόμη έχουν δραστηριοποιηθεί ενάντια στην πιο πάνω επένδυση όλοι οι Σύλλογοι (επαγγελματικοί, οικιστικοί, τουριστικοί, παραθεριστικοί, εξωραϊστικοί) της ευρύτερης περιοχής και έχουν καταθέσει μετά από Γενικές Συνελεύσεις τις αρνητικές αποφάσεις αλλά και τις συλλογές υπογραφών που αναριθμούνται σε χιλιάδες.
Επειδή
-πολλά ερωτηματικά εγείρονται για την αναγκαιότητα του έργου της ιδιωτικής εταιρείας “φάντασμα” που θα υποβαθμίσει όλη την περιοχή και ενδεχομένως εκτός από την αποθήκευση υγρών καυσίμων για λιανικό εμπόριο, να γίνεται και διύλιση και επεξεργασία στις παλιές εγκαταστάσεις δεξαμενών και με μεγάλη πιθανότητα κατασκευής νέων δεξαμενών για μεγαλύτερη χωρητικότητα
-η εγκατάσταση της αποθήκευσης αλλά και του αγωγού μεταφοράς υγρών καυσίμων είναι μεγάλης επικινδυνότητας και επιβαρυντική για το περιβάλλον και είναι πλήρως ασύμβατη θεσμικά και ουσιαστικά, με τις υφιστάμενες χρήσεις γης που είναι προσανατολισμένες στον τουρισμό, καθώς και με το ιδιαίτερου κάλλους και αξίας φυσικό τοπίο, μεσόγειο και παράκτιο, και το υπέδαφος (πόσιμοι και γεωθερμικοί υδροφορείς που σύμφωνα με μελέτες του ΙΓΜΕ είναι χαμηλής ενθαλπίας 35ο-41ο), η περίπτωση ενός ατυχήματος διαρροής πετρελαίου ή αμόλυβδης βενζίνης θα έχει ολέθριες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, στο περιβάλλον, στην οικονομία του τόπου και στον τουρισμό στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στην περίπτωση διαρροής μέσα στη θάλασσα θα επέλθει ανεπανόρθωτη καταστροφή του Θερμαϊκού κόλπου και του θαλάσσιου πλούτου με πλήγμα και στην αλιεία
-στο Δήμο Ν. Τρίγλιας έχουν δραστηριοποιηθεί στον κλάδο του τουρισμού πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα βάλλονται από την κρίση και η λειτουργία αντίστοιχης δραστηριότητας θα οδηγήσει στην υποβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής
-το υπό έγκριση ΓΠΣ της περιοχής, δεν επιτρέπει δραστηριότητες που προβλέπονται μόνο σε ειδικές ζώνες υψηλής ασφάλειας
-στην επίμαχη περιοχή εκτός από τους παραθεριστές ζουν όλο το χρόνο οικογένειες οι οποίες θα έχουν στη θέα τους τις πλωτές εξέδρες και τα δεξαμενόπλοια
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
Πως δικαιολογείται η λειτουργία αποθήκης δεξαμενών υγρών καυσίμων και αγωγού μεταφοράς σε περιοχές με πλήρως ασύμβατες χρήσεις με την προτεινόμενη δραστηριότητα σύμφωνα με το ΓΠΣ;
Τι άμεσα μέτρα θα πάρουν ώστε η εν λόγω εταιρεία να μην πάρει έγκριση για την κατασκευή του αγωγού που θα φέρει οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική καταστροφή όχι μόνο στο Δήμο Ν. Τρίγλιας αλλά πιθανόν σε όλους τους δήμους που έχουν θαλάσσιο μέτωπο στο Θερμαϊκό κόλπο, όπως συνηγορούν και ο Δήμος Ν. Τρίγλιας και η αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή;
Η εγκατάσταση πλωτών νησίδων-αγκυροβολίων στη θαλάσσια περιοχή σε τι βαθμό θα επηρεάσει άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες αλλά και την φυσική ισορροπία;
Πως εξηγείται το γεγονός ότι μία εταιρεία μπορεί να ζητά αδειοδοτήσεις από υπηρεσίες της Νομαρχίας ή των Υπουργείων χωρίς να έχει καταχωρηθεί με ΑΦΜ στα μητρώα των Ανώνυμων Εταιρειών απ’ όσα γνωρίζω;
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τεχνική μελέτη και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατέθεσε η εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.» για την έγκριση των εργασιών της.
Όλη την αλληλογραφία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Υπουργεία.
Την ημερομηνία καταχώρησης της ανωτέρω εταιρείας στα μητρώα των Α.Ε και την ακριβή έδρα της επιχείρησης.

Η ερωτώσα βουλευτής
Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης

Advertisements

4 thoughts on “ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑ

  1. Το ερώτημα σχετικά με την καταχώρηση της Τουλιάς ΑΕ στα μητρώα ΑΕ καθώς και την απουσία ΑΦΜ με εξέπληξε. Ψάχνοντας στο Ιντερνετ για τη συγκεκριμένη εταιρεία δεν βρήκα ούτε ένα στοιχείο – πράγμα εξαιρετικά σπάνιο – και άρα ύποπτο. Αλλά αν αυτή η εταιρεία πρακτικά δεν υπάρχει ως τέτοια τουλάχιστον αυτό δεν έπρεπε να το διερευνήσουν όσες υπηρεσίες και θεσμοί έχουν έρθει μέχρι τώρα σε επαφή μαζί της? Γιατί αν κάποιο νομικό πρόσωπο δεν υφίσταται προφανώς δεν μπορεί και να κάνει αιτήσεις. Αρα δεν θα υπήρχε και θέμα. Η υπόθεση βρωμάει από μακριά.

  2. έτσι όπως τα γράφεις, φίλη μας. Η εταιρεία αυτή νομικά και ουσιαστικά δεν υπάρχει! Παρ’ όλα αυτά έχει έδρα στα Ν. Μουδανιά (η διεύθυνση είναι στην κατοχή μας). Την «ψάχνουμε» τη δουλειά» και εν καιρώ θα θέσουμε κάποια έγραφα αλλά και κάποια ερωτήματα στους αρμόδιους. Ένα από αυτά το θέσαμε πριν λίγες ημέρες και το επαναλαμβάνουμε: πώς γίνεται η Κτηματική Υπηρεσία της Νομαρχίας να ζητά την ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ από το ΥΠΕΧΩΔΕ; Το έγγραφο αυτό θα το κοινοποιήσουμε μαζί με ότι άλλο βρούμε.
    Επιφυλλασώμαστε..

  3. Μιά άλλη περίπτωση (επειδή δεν «δένει το γλυκό») είναι να πρόκειται για μπλόφα: Να ζητούν κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή ξέρουν ότι δεν θα γίνει αλλά να αποσκοπούν σε κάτι άλλο π.χ. χρήση μόνο των δεξαμενών στη Τρίγλια με μελλοντική ανάπτυξη των εγκαταστάσεων με επιπτώσεις στον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς την αντίδραση των κατοίκων αφού θα έχουν αποδεχθεί «το μικρότερο κακό»! Είναι μιά λογική που την έχουν ήδη κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Τρίγλιας…
    Το άλλο που μπορούμε να σκεφτούμε: μήπως η υπόθεση είναι «τελειωμένη» και για γέλια, αλλά «κάποιοι» παίζουν το χαρτί της «αγωνιστικότητας» αποσκοπώντας σε πολιτικά οφέλη; Βάλτε στο νου σας μερικούς τοπικούς πολιτικούς και βουλευτές… Το τελευταίο ενισχύεται από το ερώτημα που ξαναθέσαμε: γιατί από τον Απρίλη που «έσκασε» η ιστορία, ο δήμος Τρίγλιας τώρα ευαισθητοποιήθηκε; Μήπως γιατί αυτοί οι «κάποιοι» δεδομένης της αργής έστω αντίδρασης των κατοίκων βρήκαν την ευκαιρία τώρα, να την εκμεταλευθούν πολιτικά;

  4. Tη μπλόφα φοβάμαι και εγώ για πολλούς λόγους. Ενας από αυτούς έχει να κάνει με το πιθανό ενδιαφέρον εργολάβων και άλλων σχετικών για την περιοχή. Η μεγάλη κατάτμηση των οικοπέδων της παραλίας και οι ακριβές σχετικά τιμές δεν τους διευκολύνουν για αγορές. Αλλά το ενδιαφέρον για παραθαλάσσιες κατοικίες τόσο κοντά στην πόλη θα αυξάνεται συνεχώς. Ισως η απειλή του αγωγού να έβαζε σε μερικούς ιδέες να ξεπουλήσουν και να φύγουν. Και όπως εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθένας, ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος στις περιπτώσεις αυτές. Βρήκα στο Ιντερνετ ότι στην περιοχή είχε υπάρξει και ενδιαφέρον από τη μεριά του Βατοπεδίου. Μήπως όσοι ετοιμαζόταν να αγοράσουν τα ανταλλάξιμα δεν το βάζουν κάτω? Που ακριβώς ήταν οι εκτάσεις που επιβουλευόταν oι καλόγεροι businessmen?

    Θυμάστε ότι στην υπόθεση των Ζωνιανών είχε καταγγελθεί ότι κάτοχοι εκτάσεων κοντά στη θάλασσα είχαν απειληθεί για να πουλήσουν?

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s